„GrandNode to oprogramowanie open source oparte o GPL 3.0. Bazuje na GPLv3 z dodatkowymi warunkami nopCommerce (nopCommerce Public License v. 3.0) i wymaganiem pozostawienia stopki z informacją o prawach autorskich na każdej stronie - "GrandNode - Powered by nopCommerce".

GrandNode (będący własnością firmy Unit-soft sp. z o.o. założonej w Polsce) zmodyfikował źródła nopCommerce zgodnie z zapisami w licencji “The nopCommerce Public License Version 3.0” i obejmuje oryginalne prace pochodne. 

Licencja Publiczna GrandNode w wersji 3.0 ("NPL") składa się z licencji GPL3 z następującymi dodatkowymi warunkami:

Wszystkie kopie programu w wersji gotowej do uruchomienia i w kodzie źródłowym muszą zawierać:

a) tekst "GrandNode.com Powered by nopCommerce",

b) wszystkie prace pochodne i kopie pochodnych dzieł objętych kodeksem w formie wykonywalnej i kodu źródłowego muszą zawierać na każdym ekranie interfejsu użytkownika tekst "GrandNode.com Powered by nopCommerce". Napis ten musi znajdować się w tym samym miejscu, być tak samo widoczny dla każdego użytkownika.

c) Gdy użytkownik kliknie tekst "GrandNode.com", musi zostać przekierowany na stronę http://www.GrandNode.com, gdy użytkownicy klikną tekst "nopCommerce", muszą zostać przekierowani do strony http://www.nopCommerce.com . Obowiązek ten dotyczy również wszelkich kopii lub dzieł pochodnych opartych o GrandNode.

Oryginalną licencję GPLv3 można znaleźć pod adresem: http://opensource.org/licenses/GPL-3.0

Klucz do usunięcia stopki może zostać zakupiony pod tym adresem: https://www.grandnode.com/copyright-removal-key

back to top
Filters